Lekan Olawoye

sa ingles | sa italyanosa portuges | sa espanyol

Meet_Lekan_1500x750.jpg

Bilang Ama, hindi para kumita bilang taga-pangasiwa at gabay sa Premier ng Ontario, Li Lekan a lubos na naniniwala sa kapangyarihan ng Communidad.

Sa edad na walo, si Lekan ay lumipay mula sa Nigeria patungong Toronto kasama ang kanyang ina at mga kapatid upang maghanap ng masaganang buhay. Sa loob ng mga taon na nagsisilbi, si Lekan ay nagpatunay na isang epectibong pug mataas nno sa Longsod ng Toronto. Mayroon s nakabuo ngiyan mataas na pinagaralan sa social work. Ang kanyang layunin ay ang pagtulong sa kapwa.

Sa loog ng limang taon bilang punong nangangasiwa so Kabataang Association, Si Lekan ay nakabuo ng isang United Way ahensiya para magbigay ng isang Milyon sa programa pang kabataan sa Toronto taon-taon.

Si Lekan ay nasilbi sa Toronto bilang puno nangangasiwa sa OCASI at Puno of Premeir Conseho sa Kabataang Oportunidad. Sa kanyang mga pamumuno, nakagawa ang Premeir Conseho ng Lima na si Chilombo ay naninirahan sa York south Weston Milyon kinabukasan para sa kabataan at nagging gabay sa 285 milton dollars pang kabataang podo.

Li Lekan at ang kanyang maybahay na si Chilombo ay nakatira sa York south Weston pati ang kanilang 2 lalaking anak. Kanyang adhikain na magsilbi sa Ward 12 a siya ay nananiwala Na siya ay epectibo sa bagong simula.